My Image

בס"ד

אליהו הנביא 

ארגון לקירוב

My Image
My Image
My Image

המטרה: קירוב יהודים בתפוצות לתורת ישראל בדרכים של אהבה ואחווה, שלום ורעות.מניעת התבוללות: ידוע כי עם ישראל מאבד עם רב מידי שנה ושנה, וכיום מספר היהודים הלא אורתודוקסים עומד על כ-90% מיהודי ארה״ב. בהעדר תודעה והכוונה נכונה, רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. מערכת טובה ובריאה של קשר עם תורת ישראל, יכולה ומסוגלת להציל יהודים אלו מליפול לבאר שחת. 

חיזוק שורשים: ישנם המון בחורים ובחורות אשר בצעירותם מגיעים לנסות את מזלם בגולה, וכאשר מגיעים לכאן אין להם לא בית, ולא משפחה. תנאים אלו של בדידות וחוסר פיקוח של בני משפחתם, גורמים להם לא פעם לפרוק כל עול מעליהם. ואפילו אם גדלו וחונכו בבית מסורתי או דתי, רבים מהם מאבדים את הדרך, ולא יודעים שבת מה היא, תפילין מה הן, קידוש מה הוא, ועוד כהנה וכהנה. ולדאבוננו, מכירים הם כל מועדון, באר, פאב, ומסעדות של גויים אשר לא שערום אבותיכם.
בהיותם נמצאים במסגרת של תורת ישראל, שבה להם הזיקה לתורת ישראל, וע״י כך חוזרים הם למקורות. 

החזרת ״בני הישראלים״: ישנם רבים אשר הגיעו לארצות הנכר בשנים עברו, התחתנו, והקימו משפחות. והנה כבר גדלו בניהם ובנותיהם ונהיו לאנשים בפני עצמם, אך דא עקא, להפתעתם של ההורים שומרי המסורת, אין בניהם ובנותיהם הולכים בדרכיהם. להורים אין כל מושג מדוע ולמה צאצאיהם בחרו ללכת בדרכים אחרות. אך הסיבה הברורה היא שכאשר הם גדלו בארץ ישראל, בין אם רצו, ובין אם לא רצו, היתה להם זיקה מסויימת למסורת היהודית, לחגי ישראל, ולתורת ישראל, יען כי היו חשופים לכך במסגרות בית הספר, צבא, עבודה וכו. אך לא כן בניהם, אשר גדלו עם בני חם, ורואים הם יום יום את מעשיהם הרעים, ואת חוקות הגויים, תרבות אנשים חטאים. וכמו שמביאה הגמרא בברכות לב. ודי זהב ודו״ק. ופעמים שבתי הספר היוקרתיים, והמכללות והאוניברסיטאות, הם בעצם המכשול הגדול ביותר של ״בני הישראלים״. פעילויות של קירוב עם הבנה של מצבם, יכול להחזיר אותם למסלול של שומרי תורה ומצוות, ולקירוב עם ישראל.
​​​​​​​

תלמוד תורה כנגד כולם: לא די בפעולות קירוב על מנת להשלים את המלאכה. אלא פעמים שאדם כבר מתקרב לתורה, אך אין הדבר מחזיק לאורך זמן, ומיד לאחר כמה חודשים הוא נושר מן הדרך. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שבלא תלמוד, אין כלי שיחזיק את האמונה. תלמוד התורה מחזק את האמונה של האדם באופן יום יומי, ונותן לו את הכלים להתמודד עם עולם מלא תאוות וקשיים. על כן יש לתקן מסגרות בכל הרמות, אשר יתנו מענה למתחזקים בתשובה, על מנת לשמר אותם בדרכיהם הטובות. בלא לימוד מאתגר, קשה מאד להחזיק בדרך התורה בכלל, ובגולה בפרט.

סביבה תומכת: פסק הרמב״ם כי לעולם מושפע האדם מסביבתו. ואם האדם יסתובב בסביבה של אנשים רשעים, הרי ליבו ימשך אחר מעשיהם וחוקיהם. ואם יסתובב בסביבות אנשים צדיקים, הרי ילך ליבו עמהם.   על כן חשוב מאד ליצור מסגרת אשר תספק סביבה נוחה באווירת תורתנו הקדושה, וגם אם אין הם מגיעים בכל יום ויומו, אלא רק מידי חודש בחודשו, ומידי שבת בשבתו, מכל מקום, הסביבה עוזרת להם לקיום אורח חיים יהודי.

על מנת לפתור בעיות אלו ועוד הרבה אחרות, נדרשים אנו להקים מסגרת אשר תבין את המכשולים הנמצאים בדרכינו, ותספק מענה מתאים ותשובות אשר יעמדו בקנה אחד עם רמת התאוות ואורח החיים הלא דתי של יהודים יקרים אלו, ולא תיתן להם הרגשה של פספוס התאוות בחוץ עכשיו, אלא הרגשה של פספוס אי קיום המצוות, עד עכשיו. מענה זה צריך להיות ברמה הרוחנית והגשמית כאחד, ולספק תנאים זהים ואף יותר טובים ממה שיש בחוץ (אצל הגויים). ועל כן, מתקנים ברמה גבוהה, וחינוך גבוה, עם תכנית חומש, יתנו מענה רך להשיב חמה. וכמו שמביא השולחן ערוך בהלכות פת נכרי, סימן קיב, שכאשר אין פת ישראל בכלל, או שאינו מצוי ברמה מספקת, אזי אוכלים פת נכרי. ועל כן עלינו לספק להם ״פת ישראל״ שהוא הבסיס של הסעודה, וכן אנחנו אנשי הקירוב, אנו הם הבסיס שלהם לחזור לאבינו שבשמיים, ואל לנו להסתפק בנתינת ״פת נכרי״. 

על כן היצקתני בטני, לפעול בקרב עמנו, ולהציל נפשותינו ונפשות עמנו ישראל. ובשביל שנעשה מערך זה נצטרך למכלול של פעילויות אשר כל אחד מהם יתן את תרומתו להשלמת הפאזל. פעילויות אלו יכולות להשתנות מזמן לזמן, וכמו כן גם אופניהם, והכל על פי הנצרך לציבור בשטח.

My Image

מהמגרש לבית המדרש - סיפורו של הרב מעוז יצחקוב

כולל לבעלי תשובה